Külföldi betegek ellátása

A turisták a tartózkodásuk tervezett idejére és az egészségi állapotukra tekintettel orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosultak, ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott tagállam biztosítottai. Az ellátás költségeit az a biztosító vállalja, amelyiknél az illető személy biztosítva van. Mindennek azonban feltétele, hogy az illető turista rendelkezzen az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (EU-s kártyával).

Abban az esetben, ha nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya az ellátásra szoruló személynél, akkor az ellátásért helyben fizetnie kell, és hazatérése után igényelheti vissza a költségek egy részét. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vett ellátás esetében a szolgáltató azt az árat tudja érvényesíteni, amennyit a többi, helyben biztosított ellátása után kap a biztosítóktól, Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül azonban nincs azonos elbírálási kötelezettség és a szolgáltató a „piaci árat” érvényesítheti.)

Az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás:

Az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások körének meghatározása az adott tagállam hatáskörébe tartozik, az ellátás szükségességéről kétség esetén az ellátást nyújtó orvos dönt. A koordinációs rendeletek alkalmazásával foglalkozó Igazgatási Bizottság kötelező érvényű döntése értelmében a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások az orvosilag szükséges körbe tartoznak, ezek az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján nyújthatók, és az ellátások költségeinek az elszámolása is a Kártyára vonatkozó elszámolási szabályok szerint történik.

 

Az ellátás igénylése:

Az ellátás igénylésére az Európai Egészségbiztosítási Kártya szolgál!

Európai Egészségbiztosítási(EU-s) kártyával rendelkező betegek ellátása

Az érvényes kártyával rendelkező, ellátásra jelentkező személyek a tervezett magyarországi tartózkodásukra való tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban részesülhetnek a magyar biztosítottaknak megfelelő feltételekkel. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – a körülmények mérlegelésével – a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az igényelt ellátás – a beteg állapotára való tekintettel – nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. Amennyiben az illető személy nem rendelkezik ún. EU/EGT állampolgárok részére kiadott tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási engedély lejártát kell figyelembe venni

Tájékoztató Az EU kártyáról: www.oep.hu, lakossági oldalon, Ellátások az EU-ban menüpont alatt található.

Teljes tájékoztató: www.oep.hu – szakmai oldalak/nemzetközi ügyek menüpont alatt.